สายด่วน : 064-134-3444 , 064-774-2963 / ที่อยู่ : 29/9 ม.5 ต.นิคมลำนารายณ์ อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี 15130